ПОЛИМЕРИНЖЕКТ EOOД

За Вашите специални нужди

Укрепване на участъци от изкоп за обект:„Жилищна сграда с подземни гаражи, м. „Дървеница“, гр. София“

Описание: Укрепване на изкоп с набивни пилоти IPE300x12 m, анкери R32 и обединителни греди

Период: ,

Възложител: „СЛС Имоти 2021“ ЕООД

Шпунтово укрепване за „Plovdiv City Park- 3”

Описание: Шпунтово укрепване на изкоп с шпунт GU14, двуредно подпрян с анкери R32x12 m

Период: ,

Възложител: “ХЪС ИНВЕСТ” ЕАД; „ПСП-3“ ЕООД

Укрепване на подпорна стена и фундиране с микропилоти за къща за гости в гр. Велико Търново

Описание: Укрепване на подпорна стена със самопробивни анкери R38 x 8 m и изпълнение на микропилоти Т76 за фундиране на сграда

Извършени дейности: ,

Период: ,

Възложител: "Трапезица" АД

Тампониране на дренажна галерия към проект “Повишаване на конструктивната сигурност на южната стена на Хвостохранилище Челопеч”

Описание: Запълване на дренажна галерия с дължина 60 m с дренажен материал посредством торкрет машина, работеща на сух способ

Извършени дейности:

Период:

Възложител: "ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ "

Укрепване на изкоп с набивни пилоти ж.к “Обеля” 2, гр. София

Описание: Укрепване на изкоп с набивни пилоти IPE300 x 8 m и торкрет по външен фланш

Извършени дейности:

Период:

Възложител: "БИЛД-ЕХ" ЕООД

Усилване на фундаменти при Реконструкция на инсталация Каталитичен крекинг в Нефтохим АД

Описание: Изпълнение на самопробивни инжекционни микропилоти T76N x 10m за усилване на съществуващи фундаменти

Извършени дейности:

Период:

Възложител: „РЕМОНТСТРОЙ“ АД

Укрепване на изкоп с набивни пилоти за жилищна сграда с подземни гаражи, м. „Дървеница“, гр. София

Описание: Укрепване на изкоп с набивни пилоти IPE300 x 12 m, анкери R32x10 m и торкрет по вътрешен фланш

Период:

Възложител: „СЛС Имоти 2021“ ЕООД

Укрепване с анкерни системи при подпорна стена на ул. Полтава, гр. Велико Търново

Описание: Укрепване на подпорна стена и калкан с анкери IBO R51 x 12 m, анкерни греди и армиран торкрет 10 см

Извършени дейности: ,

Период:

Възложител: "Марчело" ЕООД

Жилищна сграда с офиси и подземни гаражи, м. Манастирски ливади-запад, ул. „Бяла Акация“, р-н Витоша, гр. София

Описание: Укрепване на строителен изкоп с почвени гвоздеи N12x1,2 m и армиран торкрет

Извършени дейности: ,

Период:

Възложител: "ГЕ 2 И ВИ" ООД

Многофамилна жилищна сграда с подземни гаражи м. „Триъгълника“, район „Надежда”, София

Описание: Укрепване на изкоп с набивни пилоти IPE 270 x 9 m и торкрет по вътрешен фланшУкрепване на изкоп с набивни пилоти IPE 270 x 9 m и торкрет по вътрешен фланш

Извършени дейности:

Период:

Възложител: "ЛАУРЕА НАДЕЖДА" ЕООД

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!