ПОЛИМЕРИНЖЕКТ EOOД

За Вашите специални нужди

Брегоукрепване при МВЕЦ Черепиш

Описание: Изпълнение на брегоукрепване по ляв и десен бряг на р. Искър при МВЕЦ Черепиш - инсталиране на шпунтова ограда за предпазване на бреговете от ерозия и заздравяване на рибен проход

Период: ,

Възложител: „KA-5" АД

Извеждане от експлоатация на Колектор №2, част от водоотливната система на хвостохранилище „Люляковица“

Описание: Тампониране на колектор ф1500 с метален затвор и запълнително инжектиране

Период:

Възложител: „Асарел – Медет”АД

Конструктивно укрепване на съществуващите фундаменти и заздравяване на земната основа на художествена галерия “Илия Бешков”, гр. Плевен

Описание: Заздравяване на земната основа с маншетно инжектиране в и извън сградата, изпълнение на микропилоти и сондажно-изливни пилоти. Направа на нови фундаментни плочи, замазки и настилки. Запълване на пукнатини, подмяна на дограма и довършителни работи

Период:

Възложител: Община Плевен

Заздравяване на замната основа – изпълнение на микропилоти за Духовно училище в Русе УПИ II-23, кв.115

Описание: Изпълнение на инжекционни микропилоти ф48,3 в два реда за оформяне на нова цименто-пясъчна възглавница под основите и да усилване на льоса

Период:

Възложител: „АРТИСМА“ ЕООД

Укрепване на изкоп, ул. Денкоглу, София

Описание: Укрепване на строителен изкоп с предварително сондиране под бентонитова защита и двуредно подпиране

Период:

Възложител: „ПИ ЕС ЕС СТРОИТЕЛСТВО“ ЕАД

Усилване на земната основа при съоръжение Главен Флотационен Корпус

Описание: Изпълнение на инжекционни микропилоти ф140, L=6м

Период:

Възложител: „ РУА България“ ЕООД

Сграда „Нова Телевизия“, гр. София

Описание: Укрепване на изкоп с анкерирана шпунтова стена, инжектиране в основната фуга и частично вадене на шпунт

Период:

Възложител: „АТ Инженеринг 2000” ООД

СМР Аварийно укрепване на основата под фундаментите на жилищна сграда, гр. София жк. „Яворов“, блок 13

Описание: Изпълнение на инжекционни маншетни микропилоти ф50х4,5 м за заздравяване на земната основа около съществуваща сграда

Извършени дейности:

Период:

Възложител: Сдружение на собствениците „Солидарност“

Укрепване на съществуващи основи на сграда в гр. Варна

Описание: Двустранно конструктивно укрепване на съществуващи основи посредством микропилоти R51N x 6 m, обединяващи конструкции UPN220 и полагане на торкрет по стени

Период:

Възложител: „ДИАНА КОМЕРС“ ЕООД

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!