ПОЛИМЕРИНЖЕКТ EOOД

За Вашите специални нужди

Торкретиране

Описание

Торкретирането е процес на наслояване чрез пръскане на циментова смес, инертни материали, вода и добавки под високо налягане върху различни повърхности. Такива повърхности могат да бъдат хоризонтални, вертикални или таванни площи.

Укрепването на откоси с пръскан бетон най-често включва и полагането на армировъчна мрежа и почвени гвоздеи.

Торкретирането е един от най-бързите и подходящи начини за саниране на бетонови повърхности.

Предимства

· Постига се много добра адхезия на частиците и сместа към обработваната повърхност, което позволява пръскане във всякакви равнини- стени, тавани, арки и др.

· Торкрет бетона запълва пукнатини, кухини и малки пори, като по този начин замонолитва напръсканата повърхност

· Възможност за нанасяне на слоеве с различна дебелина, в зависимост от проектното изискване, като минимално може да бъде постигнат слой от 4 см.

· Възможност за бързо изграждане на носещи конструкции без използване на кофраж

· Торкрет бетона притежава различните свойства на обикновените бетони произведени по конвенционалните методи. Чрез използване на пълнители и добавки се регулират свойствата на материала

Необходими условия

· Повърхността, върху която ще се полага трябва да бъде напълно чиста, грапава, но нерушаща се. За почистване и награпавяване на основата се препоръчва вода под високо налягане (хидробластиране) или песъкоструене

· Повърхността трябва да е водонапита, но без да има мокри петна или локви, тъй като това може да доведе до влошаване на здравината на връзката между основата и пръскания бетон

· Необходим е правилен подбор на съставки при избора за рецептура на торкретната смес в зависимост от проектните условия

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!