ПОЛИМЕРИНЖЕКТ EOOД

За Вашите специални нужди

Брегоукрепване при МВЕЦ Черепиш

Описание: Изпълнение на брегоукрепване по ляв и десен бряг на р. Искър при МВЕЦ Черепиш - инсталиране на шпунтова ограда за предпазване на бреговете от ерозия и заздравяване на рибен проход

Период: ,

Възложител: „KA-5" АД

ПСОВ Меден Рудник- Бургас

Описание: Изпълнение на стоманобетовни забивни пилоти за фундиране на биобасейни и ВРУ при разширение на ПСОВ Меден рудник

Извършени дейности:

Период:

Възложител: СРЕГИ ООД

Извеждане от експлоатация на Колектор №2, част от водоотливната система на хвостохранилище „Люляковица“

Описание: Тампониране на колектор ф1500 с метален затвор и запълнително инжектиране

Период:

Възложител: „Асарел – Медет”АД

Авариен ремонт на мост на р. Марица при км1 19+840 на рeпубликански път II- 66

Описание: Изпълнение на сондажно-изливни пилоти за фундиране на хидравличен праг и усилване на мостови устои

Период:

Възложител: “ТРЕЙС БГ“ ЕАД

Входна помпена станция и Канализационна помпена станция, гр. Елхово

Описание: Проектиране и изпълнение на анкерирано шпунтово укрепване за ВПС и КПС

Период:

Възложител: „Райкомерс Конструкшън“ ЕАД

Изграждане на геозащитни съоръжения срещу наводнения в гр. Никопол

Описание: Изграждане на геозащитни съоръжения срещу наводнения в гр. Никопол, по проект „Предотвратяване на риска от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле. Защитното съоръжение се състои от дълбока циментно-бентонитова стена в комбинация с шпунтова стена и стоманобетонна предпазна стена, достигаща кота, която да осигури безопасно преминаване на максимални водни количества на р. Дунав с обезпеченост 0,1%.

Период:

Стоманен мост при р. Марица – гр. Симеоновград

Описание: транспорт, наем, монтаж и демонтаж на шпунтини.

Период:

Възложител: „ОРС-ИНФРАСТРУКТУРА” ООД

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!