ПОЛИМЕРИНЖЕКТ EOOД

За Вашите специални нужди

Сондажно-изливни пилоти

Описание

Сондажно-изливните пилоти намират приложение в две направления: за укрепване на строителни изкопи или в случай на пилотно фундиране за предаване на натоварването от връхната конструкция върху по-дълбоко лежащи почвени пластове, които имат по-голяма носимоспособност.

Цикълът за изпълнение на сондожно-изливните пилоти е следният:

  • подготовка но подравнена и уплътнена площадка с носимоспособност 450 kN/m2 за достъп на верижна пилотна машина на котата, от която ще се изпълняват пилотите
  • трасиране на пилотите и позициониране на пилотната машина
  • сондиране без/с обсада в зависимост от хидрогеоложките условия
  • спускане на армировка- армопакет или двойно Т профил
  • контракторно бетониране
  • изваждане на обсадни тръби
  • откопаване около главата на пилота
  • разбиване на пилотна глава за достигане до некомпрометиран бетон

Пилотно укрепване

При пилотното укрепване са възможни три разновидности на пилотна система в зависимост от хидрогеоложките условия и натоварванията: пилотите да са на разстояние един от друг, да тангират един с друг или да се врязват един в друг (секантни пилоти).

Светлото разстояние между пилотите, когато се използват за укрепване на изкопи, е лимитирано в нормативните документи. В някои случаи за предотвратяване на свличането на земна маса между пилотите се изпълнява торкрет върху заварени мрежи.

Секантните пилоти се изпълняват двутактово, като при първия такт изпълнявания пилот винаги е неармиран, а на втория такт се изпълнява армирания пилот.

Пилотно фундиране

Пилотното фундиране намира най-широко приложение при земна основа, съставена от слаби почви. При дълбоко заложени здрави пластове, пилотното фундиране се явява, като алтернатива на плиткозаложените фундаменти, при които се изискава дълбок изкоп, съответното укрепване, отводняване и обратна засипка.

Пилотите предават натоварванията от съоръжението върху земната основа чрез върхово съпротивление и околно триене. За определяне на носимоспособността им един от най-меродавните методи е да се извърши пробно статично натоварване с товар най-малко два пъти над изчислителния.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!