ПОЛИМЕРИНЖЕКТ EOOД

За Вашите специални нужди

Изпълнение на СМР за направа шпунтова ограда при изпразнителни резервоари на територията на Солвей Соди АД

Описание: Мероприятия по надграждане на преливна кота с шпунтово ограждение около съществуващи резервоари и изграждане на стоманобетонови стени

Извършени дейности:

Период:

Възложител: "Солвей Соди" АД

Укрепване на изкоп за обект: Сграда със смесено предназначение – Жилища, магазини, офиси и подземен паркинг, гр. Пловдив

Описание: Укрепване на изкоп с шпунт TKL603 x11 m и анкери R38x15 m

Период:

Възложител: "ВАЛ ЕЛИТ БИЛД" ООД

Изграждане на улица  м.“ Дружба – разширение“ (ул.Обиколна), район “Искър“, гр.София

Описание: Изпълнение на сондажно-изливни пилоти Ø620мм, L= 8м - 152бр. За фундиране на подпорна стена при новоизграждащ се път

Извършени дейности:

Период:

Възложител: “СТРОЙНОРМ” ЕООД

Извеждане от експлоатация на Колектор №2, част от водоотливната система на хвостохранилище „Люляковица“

Описание: Тампониране на колектор ф1500 с метален затвор и запълнително инжектиране

Период:

Възложител: „Асарел – Медет”АД

Укрепване на строителен изкоп за комплекс „Рейна II”, м.“Витоша-ВЕЦ Симеоново“, район „Лозенец“, гр. София

Описание: Укрепване на изкоп с набивни пилоти IPE 300 x 9 m и анкери R32

Период:

Възложител: ПАЙП СИСТЕМ АД

Укрепване на строителен изкоп за комплекс „Кошер”, м. „Манастирски ливади – изток“, район „Триадица“-СО, гр. София

Описание: Укрепване на изкоп с набивни пилоти IPE 300 x 12 m и анкери R32 Изграждане на укрепителна конструкция за слаботоково кабелно трасе Изпълнение на 4 бр. сондажно-изливни пилоти ф400 за фундиране на трафопост

Период:

Възложител: ПАЙП СИСТЕМ АД

Конструктивно укрепване на съществуващите фундаменти и заздравяване на земната основа на художествена галерия “Илия Бешков”, гр. Плевен

Описание: Заздравяване на земната основа с маншетно инжектиране в и извън сградата, изпълнение на микропилоти и сондажно-изливни пилоти. Направа на нови фундаментни плочи, замазки и настилки. Запълване на пукнатини, подмяна на дограма и довършителни работи

Период:

Възложител: Община Плевен

Укрепване на строителен изкоп и изграждане на защитна стена при разрушаване на съществуваща сграда на обект: Сграда със смесено предназначение и подземни гаражи в УПИ IV -171, кв.535, м.Център –зона А –север, район Оборище, гр.София.

Описание: Изграждане на защитна стена с височина 10 м за предпазване на посолство на р. Словакия при разрушаване на съществуваща сграда Укрепване на изкоп с дълбочина 8 м с набивни пилоти НЕА260 с предварително шнеково сондиране и анкери R32

Период: ,

Възложител: „ФЕЪРПЛЕЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ“ АД

Укрепване на изкоп за обект: Жилищна сграда – високо застрояване с ресторант и подземни гаражи, УПИ VI-6035, кв.43Б, м.“ж.к. Младост 1“, р-н Студентски, гр. София

Описание: Изпълнение на укрепване със стоманени пилоти IPE 270 х 10 (12) м, Анкери IBO R38х12м, опорни греди и разпонки

Период:

Възложител: „МАП-М БИЛД“ ЕООД

Заздравяване на замната основа – изпълнение на микропилоти за Духовно училище в Русе УПИ II-23, кв.115

Описание: Изпълнение на инжекционни микропилоти ф48,3 в два реда за оформяне на нова цименто-пясъчна възглавница под основите и да усилване на льоса

Период:

Възложител: „АРТИСМА“ ЕООД

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!