ПОЛИМЕРИНЖЕКТ EOOД

За Вашите специални нужди

Жилищна сграда с магазини, гаражи, подземен гараж – Младост-3, гр. София

Описание: СМР по укрепване на строителен изкоп.

Извършени дейности:

Период:

Възложител: "Маркан" ЕООД

м.“Витоша-ВЕЦ Симеоново“, гр. София

Описание: СМР по укрепване на строителен изкоп с метални набивни пилоти и 7÷10см армиран торкрет между пилотите; Жилищна сграда с подземни и надземни паркоместа, магазини и трафопост.

Период:

Възложител: Прогресстрой Инженеринг ЕООД

„Рехабилитация на инженерните съоръжения, в това число тунели, мостове и водостоци, съоръженията и устройствата на системата за електроснабдяване от жп инфраструктура в участъка гара Стряма-гара Клисура от км 113+005 до км 115+729 с дължина 2 724 м” – Тунел Nº№11;12

Описание: Доставка и полагане на торкретбетон С30/37, армиран със полипропиленови фибри

Период:

Възложител: Ултрастрой ЕООД

Възстановителни работи на А2- АМ „Хемус“, тунел Ечемишка

Описание: Изпълнение на уплътнително инжектиране на каверни и кухини зад първичната облицовка на тунел „Ечемишка“ и анкерноо укрепване на тунелната конструкция чрез сондиране, промиване, монтаж на постоянни анкери IBO R32

Период:

Възложител: Евро Алианс Тунели АД

Изграждане на геозащитни съоръжения срещу наводнения в гр. Никопол

Описание: Изграждане на геозащитни съоръжения срещу наводнения в гр. Никопол, по проект „Предотвратяване на риска от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле. Защитното съоръжение се състои от дълбока циментно-бентонитова стена в комбинация с шпунтова стена и стоманобетонна предпазна стена, достигаща кота, която да осигури безопасно преминаване на максимални водни количества на р. Дунав с обезпеченост 0,1%.

Период:

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!