ПОЛИМЕРИНЖЕКТ EOOД

За Вашите специални нужди

Укрепване на изкопи и откоси

Проект на анкерното укрепване

 1. Начални данни:
  • Хидрогеоложки доклад
  • Статично натоварване
  • Строителни конструкции
 2. Определяне на натоварването, броя и гъстотата на анкерите
 3. Избор на анкерна система на база изчислено натоварване
 4. Определяне диаметъра на сондажа, дължината на закотвяне и типа на инжекционния материал въз основа на определеното натоварване.
 5. Конструктивна документация на анкерното укрепване.

Особености на анкерното укепване

 1. Водопонижаване, водоотвеждане, дрениране на подпочвени води
 2. Наличие на подземни комуникации – дължина на анкерите
 3. Качество на изкопните работи – дебелина на пръскания бетон
 4. Преодоляване на локални свличания – веметраене и стойност на укрепването
 5. Технология на укрепване на нива под 8 м. – времетраене на укрепването

Схема на укрепване на строителни изкопи

Приложение:

 1. Укрепване на изкопи и откоси – високи натоварвания;
 2. Укрепване на изкопи и откоси – средни натоварвания;
 3. Укрепване на изкопи и откоси – създаване на допълнителна носимоспособност при другите крепежни системи (белрински стени, шпунтови стени). Прилагане в извънредни ситуации;
 4. Тунелно строителство;
 5. Специфични приложения – обединяване на съоръжения, подсилване на фундаменти, подпиране на съществуващи конструкции (например подпорни стени) и др.

Предимства:

 1. Възможно е реализиране на много висока носимоспособност, неосъществима при използване на други крепежни системи;
 2. Много добро взаимодействие с пръскан бетон/стоманобетон – изпълнение на високоякостни монолитни конструкции;
 3. Различни технологии (SAS или IBO) при изпълнението – съобразно конкретния случай.

Недостатъци:

 1. По-висока цена на укрепителната конструкция, сравнено с други системи.

Ние използваме бисквитки, за да гарантираме, че Ви предоставяме най-доброто изживяване на нашия уебсайт.
Ако продължите да използвате този сайт, ще приемем, че приемате политиката за поверителност!