В момента проектите са сортирани според Година: 2019 г.

Укрепителни мероприятия, м. “СЛАВИЯ“, Район „КРАСНО СЕЛО“, гр. София

Многофункционална жилищна сграда, р-н Изгрев, София

Описание: Укрепване на строителен изкоп с анкерирана шпунтова ограда

Период: 9.2018-5.2019.

Възложител: Силур 2000 ЕООД

АЙТАУЪР, Солни пазар, гр София

Описание: ИЗКОПАВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА НАСТИЛКА, ПОЕТАПНО ИЗКОПНИ РАБОТИ, РАЗРУШАВАНЕ НА БЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ С ВКЛЮЧИТЕЛНО ТРАНСПОРТИРАНЕ ДО СЪОТВЕТНОТО ДЕПО. ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛ И МОНТАЖ НА ВРЕМЕННИ ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПРЕГНАТИ АНКЕРИ НА ШЛИЦОВА СТЕНА, ДЕМОНТАЖ НА АНКЕРНИ ГЛАВИ

Извършени дейности:

Период: .

Възложител: "ЩРАБАГ" ЕАД

УКРЕПИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ, м. “СЛАВИЯ“, „РАЙОН „КРАСНО СЕЛО“, гр. София