В момента проектите са сортирани според Година: 2019 г.

Укрепване на действащ коловоз при изграждане на пешеходен подлез

Изпълнение на „Берлинска стена“ при пешеходен подлез при гара „Искър“ и гара „Подуяне“

Период: 09÷11.

Възложител: Главболгарстрой АД

Реконструкция и модернизация на инсталация за производство на плочи от дървесни частици в гр. Велико Търново

Описание: Изпълнение на „секантни сондажно-изливни пилоти ф620х6,0 м

Период: 10.

Възложител: Стима ООД

Проектиране и строеж на автомагистрала „Струма, лот 3.1“, Участък от км 359+000 до км 360+950 и от км 361+200 до км 365+500“

ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ, м. “Лагера”, район Красно Село, гр. София

Описание: Укрепване на строителен изкоп с берлинска стена с набивни пилоти IPE 240, армиран с мрежа торкрет и самопробивни анкери R32

Период: 03, 06.

Възложител: ПЛАНЕКС ТРЕЙД ООД