В момента проектите са сортирани според Година: 2018 г.

Укрепване на изкоп при съществуваща подпорна стена между склад и завод на TEKLAS SA

Разширение на метрото в София, трета метролиния

Описание: Укрепване на изкопа на обект ПОДЛЕЗ СТРАНА „ГОРНА БАНЯ“

Извършени дейности:

Период: 09÷11.

Възложител: "ТРЕЙС - София" ЕАД

Автомагистрала „Струма“

Описание: Изпълнение на анкери за Аварийно-възставновителни работи на откоси при км 9+750 АМ Струма ляво платно“,

Извършени дейности:

Период: 06÷08.

Възложител: „ОРС-ИНФРАСТРУКТУРА” ООД

Пътен тунел, Плевен-Ловеч-Троян Кърнаре

Описание: Полагане на пръскан бетон по мокър способ по свод и стени на обект: „Път II-305 Плевен-Ловеч-Троян Кърнаре от км 37+393 до км 46+105, част Пътен тунел от км 43+286 до 43+699”

Извършени дейности:

Период: 10÷11.

Възложител: „АСТРА ИНТЕРПРОЕКТ“ ООД