В момента проектите са сортирани според Година: 2016 г.

м.“Витоша-ВЕЦ Симеоново“, гр. София

Описание: СМР по укрепване на строителен изкоп с метални набивни пилоти и 7÷10см армиран торкрет между пилотите; Жилищна сграда с подземни и надземни паркоместа, магазини и трафопост.

Извършени дейности:

Период: 02.

Възложител: Прогресстрой Инженеринг ЕООД

Изграждане на геозащитни съоръжения срещу наводнения в гр. Никопол

Описание:Изграждане на геозащитни съоръжения срещу наводнения в гр. Никопол, по проект „Предотвратяване на риска от наводнения от река Дунав при Никопол и Турну Мъгуреле – предпоставка за опазване на околната среда в трансграничния регион”, финансиран чрез „Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013”, по договор за безвъзмездна финансова помощ № 58394 от 04.08.2014 год.

Изпълнител: Консорциум „ПОИС – ДУНАВ 2015“

Извършени дейности:

Период: 2014 - 2016.

Възложител: Община Никопол

с. Белащица – област Пловдив

гр. Смолян

Описание: полагане на торкрет по  съоръжения: укрепителна стена, подпорна стена, мост.

Извършени дейности:

Период: 10÷12.

Възложител: "ИСА 2000" ЕООД