В момента проектите са сортирани според Година: 2015 г.

м. Буката, гр. София

Описание: СМР по монтаж на набивни пилоти HEA 180 с дължина 8,00 м; Укрепване на изкоп за жилищна сграда с магазини и подземни гаражи

Извършени дейности:

Период: 12.

Възложител: БАРАЖ КОНСТРЪКШЪН 00Д

Кв. Горна Баня, гр. София

Жилищна сграда с магазини, гаражи, трафопост и подземен гараж, жк Младост, гр. София

Описание: СМР по полагане на торкретна облицовка 10 см по заварени арматурни мрежи ф 6,5 200/200 и доставка и монтаж на анкер No12x1,0 m

Извършени дейности:

Период: 12.

Възложител: "Маркан" ЕООД

Витоша-ВЕЦ – кв. Симеоново