В момента проектите са сортирани според Година: 2013 г.

“МВЕЦ “Черепиш” на р. Искър – община Мездра

Описание: Пилотно фундиране, изпълнение на шпунтови стени при десния и левия бряг, след изтичалото на МВЕЦ „Черепиш“

Извършени дейности: ,

Период: 09÷10.

Възложител: "KA-5" АД

Входна помпена станция на пречиствателна станция за отходни води – ПСОВ Созопол

Производствен завод – „Девня Цимент“ АД

Остров „Св. Анастасия” – гр. Бургас

Описание: изпълнение на изливни стоманобетонни пилоти с обсада, като част от реконструкция на съществуващ пристан за малки плавателни съдове.

Извършени дейности:

Период: 07÷08.

Възложител: ”ХИДРОСТРОЙ” АД