В момента проектите са сортирани според Година: 2009 г.

Балчик

Описание: Укрепителни дейности

Период: .

Възложител:

ВЕЦ „Бели Искър“