В момента проектите са сортирани според Година: 2007 г.

м-т Паничище

Описание: Доставка и монтаж на инжекционни анкери тип IBO T40/16, T40/20.

Извършени дейности:

Период: 07.

Възложител: "Строймех" АД

Язовир „Христо Смирненски“ – гр. Габрово

Описание: Инжекционни дейности по надграждане на язовирната стена.

Извършени дейности:

Период: 06.

Възложител: МРРБ

кв. Симеоново – гр. София

ж.к. Люлин – гр. София