Currently the projects are sorted by projectyear:

(БГ) Укрепване на изкоп при съществуваща подпорна стена между склад и завод на TEKLAS SA

(БГ) Разширение на метрото в София, трета метролиния

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

Извършени дейности:

Период: 09÷11.

Възложител: "ТРЕЙС - София" ЕАД

(БГ) Автомагистрала “Струма”

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

Извършени дейности:

Период: 06÷08.

Възложител: „ОРС-ИНФРАСТРУКТУРА” ООД

(БГ) Пътен тунел, Плевен-Ловеч-Троян Кърнаре

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

Извършени дейности:

Период: 10÷11.

Възложител: „АСТРА ИНТЕРПРОЕКТ“ ООД