Currently the projects are sorted by projectyear: 2016 y.

(БГ) м.“Витоша-ВЕЦ Симеоново“, гр. София

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

Извършени дейности:

Период: 02.

Възложител: Прогресстрой Инженеринг ЕООД

(БГ) Изграждане на геозащитни съоръжения срещу наводнения в гр. Никопол

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

Извършени дейности:

Период: 2014 - 2016.

Възложител: Община Никопол

с. Белащица – област Пловдив

Описание: укрепителни мероприятия при изкоп.

Извършени дейности: ,

Период: 10÷12.

Възложител: "ГБС Пловдив” АД

гр. Смолян

Описание: полагане на торкрет по  съоръжения: укрепителна стена, подпорна стена, мост.

Извършени дейности:

Период: 10÷12.

Възложител: "ИСА 2000" ЕООД