Currently the projects are sorted by projectyear: 2014 y.

Помпена станция (КПС) Свиленград – Ляв бряг

Описание: СМР по укрепване на изкоп за подмяна на тръбопроводи. Шпунтови стени и разкоси.

Извършени дейности:

Период: 08÷09.

Възложител: „ОСКАР-ЕЛ” ЕООД

ПСОВ Червен бряг

Описание: СМР по укрепване на строителен изкоп посредством шпунтови стени.

Извършени дейности:

Период: 08÷09.

Възложител: "AT ИНЖЕНЕРИНГ 2000" ООД

Пристанищен терминал за насипни товари – с. Сомовит

Описание: доставка и монтаж на микропилоти  IBO R51N, изпълнение на стоманобетонна конструкция с метална платформа.

Извършени дейности:

Период: 04÷07.

Възложител: „ОКТОПОД-С” ООД

Стартова шахта за ТБМ при Воден Цикъл на гр. Банкя

Описание: Укрепване откосите на изкоп за изграждане на стартова шахта за ТБМ

Извършени дейности:

Период: 06.

Възложител: „САД Компани Женерал де Траво д’Идролик”