Currently the projects are sorted by projectyear: 2013 y.

“МВЕЦ “Черепиш” на р. Искър – община Мездра

Описание: Пилотно фундиране, изпълнение на шпунтови стени при десния и левия бряг, след изтичалото на МВЕЦ “Черепиш”

Извършени дейности: ,

Период: 09÷10.

Възложител: "KA-5" АД

Входна помпена станция на пречиствателна станция за отходни води – ПСОВ Созопол

Описание: транспорт, наем, монтаж и демонтаж на шпунтини и монтаж на анкери при укрепване на изкоп.

Извършени дейности: ,

Период: 08÷09.

Възложител: „Вайс профил” ООД

Производствен завод – “Девня Цимент” АД

Описание: мероприятия по укрепване на строителен изкоп.

Извършени дейности: ,

Период: 08÷09.

Възложител: "ВИТО-95“ ООД

Остров „Св. Анастасия” – гр. Бургас

Описание: изпълнение на изливни стоманобетонни пилоти с обсада, като част от реконструкция на съществуващ пристан за малки плавателни съдове.

Извършени дейности:

Период: 07÷08.

Възложител: ”ХИДРОСТРОЙ” АД