Currently the projects are sorted by projectyear: 2012 y.

Изравнител към МВЕЦ, гр. Габрово

Описание: Доставка на материали и СМР по торкретиране в стени и дъно на изравнител.

Извършени дейности:

Период: 10÷12.

Възложител: СТИЛ-93 ЕООД

Aвтомагистрала “Хемус”, пътен възел “Яна”

Описание: доставка и монтаж на шпунтини

Извършени дейности:

Период: 09÷10.

Възложител: "ТРЕЙС - София" АД

ВЕЦ Белмекен

Описание: ремонтни дейности по крилните стени на енергогасителя.

Извършени дейности:

Период: 05÷07.

Възложител: НЕК-ЕАД