Currently the projects are sorted by projectyear: 2007 y.

м-т Паничище

Описание: Доставка и монтаж на инжекционни анкери тип IBO T40/16, T40/20.

Извършени дейности:

Период: 07.

Възложител: "Строймех" АД

Язовир “Христо Смирненски” – гр. Габрово

Описание: Инжекционни дейности по надграждане на язовирната стена.

Извършени дейности:

Период: 06.

Възложител: МРРБ

кв. Симеоново – гр. София

Описание: Укрепване на строителен изкоп посредством анкери и торкрет.

Извършени дейности: ,

Период: 09.

Възложител: И. Георгиев

ж.к. Люлин – гр. София

Описание: Укрепване на строителен изкоп посредством IBO анкери тип T32/22 и пръскани бетони.

Извършени дейности: ,

Период: 04.

Възложител: "Геотехника АБС"