Currently the projects are sorted by activity: screw drilling

(БГ) Жилищна сграда в жк. Яворов, София

Жилищна сграда – гр. Варна, ул. „Македония“

Описание: СМР по укрепване на откоси включващо доставка и набиване на стоманени пилоти HEА 260 x 8,0м, направа на 4 бр. сондажни кладенци, полагане на торкретна облицовка 2х8 см по заварени арматурни мрежи ф8 150/150, доставка и монтаж на почвени гвоздеи IBO R38N L=12м  

Извършени дейности: , , ,

Период: 03÷05.

Възложител: "Комфорт - Варна” ООД

Жилищна сграда на три етажа – гр. София, м. Драгалевци

Описание: укрепване на строителен изкоп посредством изпълнение на берлинска стена с обединяваща греда и анкерни крепежни елементи.

Извършени дейности: , ,

Период: 01÷03.

Възложител: "Ге2 и Ви” ООД

“ПТ Росенец” – гр. Бургас