Currently the projects are sorted by activity: hydroisolation

(БГ) УКРЕПИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ, м. ”СЛАВИЯ”, „РАЙОН “КРАСНО СЕЛО”, гр. София

Западната камера на резервоар 35 000 м3 – Асарел Медет АД, Панагюрище

Описание: ремонтни дейности и изпълнение хидроизолация при резервоар

Извършени дейности: , ,

Период: 04÷06.

Възложител: "Асарел Медет" АД