Currently the projects are sorted by activity: spry concrete

(БГ) Укрепване на изкоп при съществуваща подпорна стена между склад и завод на TEKLAS SA

(БГ) ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ, м. “Лагера”, район Красно Село, гр. София

(БГ) Укрепителни мероприятия, м. ”СЛАВИЯ”, Район “КРАСНО СЕЛО”, гр. София

(БГ) Пътен тунел, Плевен-Ловеч-Троян Кърнаре

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

Извършени дейности:

Период: 10÷11.

Възложител: „АСТРА ИНТЕРПРОЕКТ“ ООД