Currently the projects are sorted by activity: leak stopping

гр. Смолян – тунел на път II-86

Инжектиране на работни граници при съществуващи рибарници – с. Горни Окол

Описание: инжектиране на двукомпонентна полиуретанова смола при работни граници при съществуващи рибарници

Извършени дейности: ,

Период: 01÷04.

Възложител: "Монимекс" ЕООД

ВЕЦ “Бели Искър”