Currently the projects are sorted by activity: RC piles

(БГ) Проектиране и строеж на автомагистрала „Струма, лот 3.1“, Участък от км 359+000 до км 360+950 и от км 361+200 до км 365+500“

(БГ) Разширение на метрото в София, Трета метролиния

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

Извършени дейности:

Период: 06÷07.

Възложител: "ТРЕЙС - София" ЕАД

(БГ) Фундиране на силоз в гр. Сливница

Sorry, this entry is only available in Bulgarian.

Извършени дейности:

Период: 05÷06.

Възложител: „Рьофикс“ ЕООД

Офисна сграда с подземен паркинг – м. Малинова долина, гр. София

Описание: СМР по укрепване на строителен изкоп. Изливни стоманобетонни пилоти ф600 и стоманоторкрет.

Извършени дейности: ,

Период: 01÷03.

Възложител: „МСК“ ООД