Currently the projects are sorted by activity: anchors and soil nails

(БГ) Проектиране и строеж на автомагистрала „Струма, лот 3.1“, Участък от км 359+000 до км 360+950 и от км 361+200 до км 365+500“

(БГ) Укрепване на изкоп при съществуваща подпорна стена между склад и завод на TEKLAS SA

(БГ) ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ, м. “Лагера”, район Красно Село, гр. София

(БГ) Укрепителни мероприятия, м. ”СЛАВИЯ”, Район “КРАСНО СЕЛО”, гр. София