В момента проектите са сортирани според Дейности: торкрет и стоманоторкрет

Укрепване на изкоп при съществуваща подпорна стена между склад и завод на TEKLAS SA

ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ, м. “Лагера”, район Красно Село, гр. София

Описание: Укрепване на строителен изкоп с берлинска стена с набивни пилоти IPE 240, армиран с мрежа торкрет и самопробивни анкери R32

Период: 03, 06.

Възложител: ПЛАНЕКС ТРЕЙД ООД

Укрепителни мероприятия, м. “СЛАВИЯ“, Район „КРАСНО СЕЛО“, гр. София

Пътен тунел, Плевен-Ловеч-Троян Кърнаре

Описание: Полагане на пръскан бетон по мокър способ по свод и стени на обект: „Път II-305 Плевен-Ловеч-Троян Кърнаре от км 37+393 до км 46+105, част Пътен тунел от км 43+286 до 43+699”

Извършени дейности:

Период: 10÷11.

Възложител: „АСТРА ИНТЕРПРОЕКТ“ ООД