В момента проектите са сортирани според Дейности: спиране на течове

гр. Смолян – тунел на път II-86

Инжектиране на работни граници при съществуващи рибарници – с. Горни Окол

ВЕЦ „Бели Искър“