В момента проектите са сортирани според Дейности: ремотни дейности

гр. Смолян – тунел на път II-86

Западната камера на резервоар 35 000 м3 – Асарел Медет АД, Панагюрище

ВЕЦ „Бели Искър“