В момента проектите са сортирани според Дейности: набивни пилоти

ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ, м. “Лагера”, район Красно Село, гр. София

Описание: Укрепване на строителен изкоп с берлинска стена с набивни пилоти IPE 240, армиран с мрежа торкрет и самопробивни анкери R32

Период: 03, 06.

Възложител: ПЛАНЕКС ТРЕЙД ООД

Укрепителни мероприятия, м. “СЛАВИЯ“, Район „КРАСНО СЕЛО“, гр. София

Разширение на метрото в София, трета метролиния

Описание: Укрепване на изкопа на обект ПОДЛЕЗ СТРАНА „ГОРНА БАНЯ“

Извършени дейности:

Период: 09÷11.

Възложител: "ТРЕЙС - София" ЕАД

Многофункционална сграда-апартаментен хотел, магазини и подземни гаражи, жк “Лагера“, гр. София