В момента проектите са сортирани според Дейности: микропилоти

Народно събрание

Многофункционална изложбена зала с гаражи на сутеренно ниво – р-н Младост, гр.София

Описание: доставка и монтаж на инжекционни микропилоти R51N

Извършени дейности:

Период: 10÷11.

Възложител: „АВТО ЮНИОН ПРОПЪРТИС“ ЕООД

Пристанищен терминал за насипни товари – с. Сомовит

Описание: доставка и монтаж на микропилоти  IBO R51N, изпълнение на стоманобетонна конструкция с метална платформа.

Извършени дейности:

Период: 04÷07.

Възложител: „ОКТОПОД-С” ООД

Складова база, м.„ЮПЗ”, гр.Варна