В момента проектите са сортирани според Дейности: изливни пилоти

Проектиране и строеж на автомагистрала „Струма, лот 3.1“, Участък от км 359+000 до км 360+950 и от км 361+200 до км 365+500“

Разширение на метрото в София, Трета метролиния

Описание: Подобект: Укрепване на изкопа на обект: ПОДЛЕЗ СТРАНА „ГОРНА БАНЯ“;

Извършени дейности:

Период: 06÷07.

Възложител: "ТРЕЙС - София" ЕАД

Фундиране на силоз в гр. Сливница

Описание: Направа на сондажно-изливни пилоти с едновременно обсаждане ф880

Извършени дейности:

Период: 05÷06.

Възложител: „Рьофикс“ ЕООД

Офисна сграда с подземен паркинг – м. Малинова долина, гр. София