В момента проектите са сортирани според Дейности: берлинска стена

ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ, м. “Лагера”, район Красно Село, гр. София

Описание: Укрепване на строителен изкоп с берлинска стена с набивни пилоти IPE 240, армиран с мрежа торкрет и самопробивни анкери R32

Период: 03, 06.

Възложител: ПЛАНЕКС ТРЕЙД ООД

Укрепителни мероприятия, м. “СЛАВИЯ“, Район „КРАСНО СЕЛО“, гр. София

Входове на метростанция 5 и метростанция 6, гр. София

УКРЕПИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ, м. “СЛАВИЯ“, „РАЙОН „КРАСНО СЕЛО“, гр. София