В момента проектите са сортирани според Дейности: анкери и почвени гвоздеи

м-т Паничище

Описание: Доставка и монтаж на инжекционни анкери тип IBO T40/16, T40/20.

Извършени дейности:

Период: 07.

Възложител: "Строймех" АД

кв. Симеоново – гр. София

ж.к. Люлин – гр. София