В момента проектите са сортирани според Дейности: анкери и почвени гвоздеи

Многофункционална жилищна сграда, р-н Изгрев, София

Описание: Укрепване на строителен изкоп с анкерирана шпунтова ограда

Период: 9.2018-5.2019.

Възложител: Силур 2000 ЕООД

Автомагистрала „Струма“

Описание: Изпълнение на анкери за Аварийно-възставновителни работи на откоси при км 9+750 АМ Струма ляво платно“,

Извършени дейности:

Период: 06÷08.

Възложител: „ОРС-ИНФРАСТРУКТУРА” ООД

АЙТАУЪР, Солни пазар, гр София

Описание: ИЗКОПАВАНЕ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА НАСТИЛКА, ПОЕТАПНО ИЗКОПНИ РАБОТИ, РАЗРУШАВАНЕ НА БЕТОННИ ЕЛЕМЕНТИ С ВКЛЮЧИТЕЛНО ТРАНСПОРТИРАНЕ ДО СЪОТВЕТНОТО ДЕПО. ДОСТАВКА НА МАТЕРИАЛ И МОНТАЖ НА ВРЕМЕННИ ПРЕДВАРИТЕЛНО НАПРЕГНАТИ АНКЕРИ НА ШЛИЦОВА СТЕНА, ДЕМОНТАЖ НА АНКЕРНИ ГЛАВИ

Извършени дейности:

Период: .

Възложител: "ЩРАБАГ" ЕАД

Укрепване на вертикален откос към път „I-9“, гр. Варна