В момента проектите са сортирани според Дейности: анкери и почвени гвоздеи

Проектиране и строеж на автомагистрала „Струма, лот 3.1“, Участък от км 359+000 до км 360+950 и от км 361+200 до км 365+500“

Укрепване на изкоп при съществуваща подпорна стена между склад и завод на TEKLAS SA

ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМЕН ПАРКИНГ, м. “Лагера”, район Красно Село, гр. София

Описание: Укрепване на строителен изкоп с берлинска стена с набивни пилоти IPE 240, армиран с мрежа торкрет и самопробивни анкери R32

Период: 03, 06.

Възложител: ПЛАНЕКС ТРЕЙД ООД

Укрепителни мероприятия, м. “СЛАВИЯ“, Район „КРАСНО СЕЛО“, гр. София