Удостоверения за вписване в Централния професионален регистър на строителя за изпълнение на строежи

  • I група

  • III група

  • IV група

  • V група

Сертификати за утвърждаване и внедряване на система за управление на качеството

  • ISO 9001:2015

  • ISO 14001:2015

  • BS OHSAS 18001:2007