Инжекционни материали – полиуретанови смоли

Използват се двукомпонентни полиуретанови системи, пригодени за приложение в нарушени почвени среди и компрометирани бетонни съоръжения. Водоизолационна/заздравителна пяна се образува при взаимодействие със вода.

По настояще използваме продукти MARITHAN N, които имат следните качества:

  • Нисък вискозитет;
  • Висока пенетрация в пукнатини и разрушени материали;
  • Много добра адхезия – добра връзка с околната среда;
  • Гъвкавост – толерират се деформации в почвената среда;
  • Добри механични характеристки.

Технически характеристики:

Основни характеристики Смола Катализатор
Плътност при 25°C [g/cm3] 1.03 1.23
Вискозитет при 25°C [MPa.s] 200 220
Полимеризиран продукт
Околна температура 15 25
Начален вискозитет [MPa.s] 310 155
Начало на реакцията [min.] 2:05 0:55
Край на реакцията [min.] 2:40 1:15
Коеф. на експанзивност 1 2