Основни характеристики

Наименование Диаметър Граница на провлачване Разрушаващо натоварване Напречно сечение Тегло Коефициент на удължение
[N/мм2] [mm] [kN] [kN] [mm2] [m/to] [kg/m] Agt[%] A10[%]
SAS 500 (BSt 500 S)/ категория 75 – геотехнически системи
В500/550 25 245 270 419 259,7 3,85 6 10
28 310 340 616 207,0 4,83
32 405 440 804 158,5 6,31
40 630 690 1260 101,3 9,87
50 980 1080 1960 64,9 15,40
S555/700/категория 80 63,5 1760 2215 3176 40,2 24,86 5
SAS450/категория 60 – минно строителство
S450/700 16 93 145 207 617,3 1,62 15 (A5)
25 220 345 491 259,7 3,85
SAS650/категория 90 – минно строителство
S650/800 22 247 304 380 335,6 2,98 18(A5)
25 319 393 491 259,7 3,85
28 400 493 616 207,0 4,83
30 460 565 707 180,2 5,55
SAS670/категория 97
S670/800 – геотехнически системи 18 170 204 254 500,0 2,00 5 10
22 255 304 380 335,6 2,98
25 329 393 491 259,7 3,85
28 413 493 616 207,0 4,83
S670/800 – минно/тунелно строителство 30 474 565 707 180,2 8,55
35 645 770 962 132,5 7,55
57,5 1740 2077 2597 49,1 20,38
63,5 2122 2543 3162 40,2 24,86
75 2960 3535 4418 28,8 34,68

Аксесоари – лява резба

Анкерна гайка Диаметър Тегло (кг) Размери
Ø16mm 0,20 32 х 40
Ø20mm 0,26 36 х 45
Ø25mm 0,34 41 х 50
Ø28mm 0,48 46 х 55
Ø32mm 0,78 55 х 60
Ø40mm 1,19 65 х 70
Ø50mm 2,17 80 х 85
Ø63,5mm 6,60 100 х 135
 
Плоча (АГ) Отвор Тегло (кг) Размери
Ø16mm 0,15 50 х 50 х 8
Ø20mm 0,33 70 х 70 х 10
Ø25mm 0,35 70 х 70 х 10
Ø28mm 0,86 100 х 100 х 12
Ø32mm 2,06 120 х 120 х 20
Ø40mm 4,90 150 х 150 х 30
Ø50mm 11,82 190 х 190 х 45
Ø63,5mm 22,38 245 х 245 х 50
 
Сферична гайка Диаметър Тегло (кг) Размери
Ø16mm 0,10 27 х 33 х 35
Ø20mm 0,26 36 х 41 х 49
Ø25mm 0,35 41 х 45 х 55
Ø28mm 0,45 41 х 54 х 62
Ø32mm 0,65 46 х 57 х 70
Ø40mm 1,25 60 х 70 х 88
Ø50mm 2,6 80 х 85 х 107
Ø63,5mm 6,00 100 х 115 х 144
 
Плоча (СГ) Отвор Тегло (кг) Размери
Ø16mm 0,15 50 х 50 х 10
Ø20mm 0,37 70 х 70 х 12
Ø25mm 0,34 70 х 70 х 12
Ø28mm 1,33 100 х 100 х 20
Ø32mm 1,91 120 х 120 х 20
Ø40mm 4,48 150 х 150 х 30
Ø50mm 10,78 190 х 190 х 45
Ø63,5mm 20,09 245 х 245 х 50
 
Съед. муфа Диаметър Тегло (кг) Размери
Ø16mm 0,37 32 х 90
Ø20mm 0,52 36 х 105
Ø25mm 0,61 40 х 115
Ø28mm 0,85 45 х 125
Ø32mm 1,26 52 х 140
Ø40mm 2,34 65 х 160
Ø50mm 4,23 80 х 200
Ø63,5mm 9,55 102 х 260
 
Заключваща гайка Отвор Тегло (кг) Размери
Ø16mm 0,10 32 х 20
Ø20mm 0,08 32 х 20
Ø25mm 0,14 41 х 20
Ø28mm 0,15 41 х 25
Ø32mm 0,28 50 х 30
Ø40mm 0,45 60 х 35
Ø50mm 1,21 80 х 50
Ø63,5mm 2,18 90 х 75
 

Аксесоари – дясна резба

Анкерна гайка Диаметър Тегло (кг) Размери
Ø18mm 0,29 36 х 45
Ø22mm 0,39 41 х 50
Ø25mm 0,53 46 х 55
Ø28mm 0,67 50 х 60
Ø30mm 0,90 55 х 65
Ø35mm 1,37 65 х 70
Ø43mm 2,62 80 х 90
Ø57,5mm 4,42 90 х 120
Ø63,5mm 8,05 100 х 165
 
Плоча (АГ) Отвор Тегло (кг) Размери
Ø18mm 1,85 100 х 100 х 25
Ø22mm 2,66 110 х 110 х 30
Ø25mm 3,18 120 х 120 х 30
Ø28mm 3,45 125 х 125 х 30
Ø30mm 5,43 130 х 130 х 35
Ø35mm 8,53 150 х 150 х 40
Ø43mm 16,30 185 х 185 х 55
Ø57,5mm 33,50 245 х 245 х 65
Ø63,5mm 43,20 270 х 270 х 70
 
Сферична гайка Диаметър Тегло (кг) Размери
Ø18mm 0,20 32 х 35 х 43
Ø22mm 0,31 36 х 45 х 53
Ø25mm 0,43 41 х 50 х 60
Ø28mm 0,60 46 х 55 х 67
Ø30mm 0,79 50 х 60 х 71
Ø35mm 1,30 60 х 70 х 83
Ø43mm 2,20 70 х 85 х 102
Ø57,5mm 5,50 90 х 115 х 137
Ø63,5mm 7,30 100 х 125 х 151
 
Плоча (СГ) Отвор Тегло (кг) Размери
Ø18mm 2,20 100 х 100 х 25
Ø22mm 2,62 110 х 110 х 30
Ø25mm 3,39 125 х 125 х 30
Ø28mm 4,59 135 х 135 х 35
Ø30mm 5,32 145 х 145 х 35
Ø35mm 8,36 170 х 170 х 40
Ø43mm 15,90 210 х 210 х 50
Ø57,5mm 32,80 275 х 275 х 60
Ø63,5mm 42,20 300 х 300 х 65
 
Съед. муфа Диаметър Тегло (кг) Размери
Ø18mm 0,2 32 х 100
Ø22mm 0,31 40 х 110
Ø25mm 0,43 45 х 120
Ø28mm 0,60 50 х 140
Ø30mm 0,79 55 х 150
Ø35mm 1,30 65 х 170
Ø43mm 2,20 80 х 200
Ø57,5mm 5,50 102 х 250
Ø63,5mm 7,30 114 х 300
 
Заключваща гайка Отвор Тегло (кг) Размери
Ø18mm 0,10 32 х 22
Ø22mm 0,12 36 х 22
Ø25mm 0,15 41 х 22
Ø28mm 0,26 46 х 30
Ø30mm 0,31 50 х 30
Ø35mm 0,47 55 х 40
Ø43mm 1,00 70 х 50
Ø57,5mm 1,93 90 х 60
Ø63,5mm 3,03 100 х 70