Анкерни системи SAS

SAS анкерите имат голямо приложение в световен мащаб, използват се в инженерното, минното, мостовото, пътното и тунелното строителство. Имат укрепителна и обединяваща функция.

SAS GEWI Anchors Характерно за SAS анкерите:
  • Лесни за манипулация
  • Груба резбра – добро сцепление м/у циментовия разтвор и стоманата
  • Удължение или скъсяване са възможни във всяка точка на прътовете
  • Различни начини на защита против корозия
  • Възможно е тестването на анкерите посредством тестова апаратура
  • Гарантирано качество съобразно DIN ISO 9001
Приложения:
  • Почвени гвоздеи
  • Микропилоти
  • Минно и тунелно строителство