Външен диаметър Вътрешен диаметър Ефективен външен диаметър Сечение Разрушаващо натоварване Сила на граница на провлачване Средна граница на провлачване Rm Сгредна граница на провлачване Rp0,2 Тегло Тип резба
мм мм мм мм2 kN kN N/mm2 N/mm2 kg/m
R25N 25 14 23 244 210 150 805 660 2,4 IS0 10208
R32N 32 18,5 29,1 396 280 230 720 560 3,4 IS0 10208
R32S 32 15 29,1 488 360 280 740 570 4,1 IS0 10208
R38N 38 19 35,7 717 500 400 700 540 6,5 IS0 10208
R51L 51 36 47,8 776 550 450 690 580 7,8 IS0 10208
R51N 51 33 47,8 939 800 630 840 670 9,8 IS0 1720
T76N 76 51 76 1835 1600 1200 880 660 15,0 IS0 1720
T76S 76 45 76 2400 1900 1500 790 630 19,7 IS0 1720
Плочи 120mmx120mmx6mm 150mmx150mmx8mm 200mmx200mmx10mm
Анкерни гайки SW41xH35 SW46xH45 SW65xH55
Съед. муфи D35xL150 D41xL160 D55xL170 D64xL120
Боркорони Различен материал и форма – в зависимост от геоложките условия