Анкерни системи IBO

В зависимост от използването анкерните пилоти се наричат още:

  • Инжекционни пилоти
  • Пасивни анкери
  • Опънни пилоти
  • Коренни пилоти
  • Почвени гвоздеи
  • Микропилоти

При анкерните пилоти IBO носещото звено е стоманена оребрена тръба, която едновременно служи за сондажен лост, инжекционна тръба и стоманен носещ елемент (арматурна щанга), т.е. “3 в 1”. В меки почви и в изветрели скални маси, в които се извършва сондиране, се спестява обсадна тръба (casing), за сметка на използването на крепящ разтвор в качеството на промивна течност.

При това производителността е около 2-3 пъти по-висока, отколкото при досега известните начини за сондиране с обсадни тръби. Друго предимство е следващите непосредствено едно след друго сондиране с крепяща течност и динамично уплътняване с циментова смес. Без обсадна тръба се образува затворено по форма захващане на уплътненото тяло с почвата.

В резултат на ножичното сцепление деформацията на главата на пилота под действието на използваното натоварване остава малка (5 mm или по-малко), сравнима по стойност с предварително напрегнатите постоянни анкери със свободна дължина на анкера съгл. DIN EN 1537.

По такъв начин анкерните пилоти IBO са равностойна и по-икономична алтернатива на обикновените предварително напрегнати постоянни анкери.