Стабилизация на почви

"ТАМ" метод (Tube a manchette)

Описание:

При този метод се използват инжекционни пакери, инсталирани в перфорирани през равни интервали PVC тръби (маншетни тръби), за нагнетяване на заздравителен разтвор на циментова основа в слаба почвена среда. Технологията на изпълнение е динамична – в зависимост от почвените условия се прилагат:
  • Различни консистенции на крепежния разтвор;
  • Различни стойности на инжекционното налягане.

По този начин се осигурява възможност за прилагане на метода в най-разнообразни условия.

Технологична схема – вертикално изпълнение

Приложение

  • Укрепване и заздравяване на слаби почви;
  • Запълване на празнини;
  • Строителни конструкции: заздравяване на почва при стоманобетонни плочи, фундаменти и др.
  • Тунелно строителство.