Пилотно фундиране

Пилоти

Мероприятия при изпълнение на изливни стоманобетонни пилоти (до ф600)

  • Доставка на оборудване и материали до обекта;
  • Оформяне на площадка за достъп на верижна сондажна техника с тегло до 50т. (ангажира се Възложителят);
  • Шнеково сондиране със или без обсада (в зависимост от геоложките условия) – дълбочина според проектните изисквания;
  • Монтаж на армопакети;
  • Контаркторно бетониране на пилотите;
  • Демонтаж на обсадната тръба.

Мероприятия при изпълнение на набивни стоманени пилоти

  • Доставка на оборудване и материали до обекта;
  • Оформяне на площадка за достъп на верижна сондажна техника с тегло до 50т. (ангажира се Възложителят);
  • Набиване на пилотите по проектно местоположение и до проектна дълбочина.

Пилоти Piles
Пилоти Piles
Пилоти Piles
Пилоти Piles
Пилоти Piles
Пилоти Piles