Инжекционни мероприятия

Спиране на течове

Инжекционни работи с ПУ (полиуретанови)-системи

 • Саниране на компрометирани бетони;
 • Уплътнение на тунелни участъци;
 • Уплътнение на дилатационни фуги и работни граници;
 • Укрепване на фундаменти;
 • Укрепване на подпорни конструкции;
 • Укрепване на забоя в тунелното строителство чрез „защитен чадър“.

Технология на ПУ-инжекционните работи

 • Анализ на проблема и избор на материали и технология;
 • Пробиване на отвори в нужните части на конструкцията;
 • Монтаж на инжекционни пакери;
 • Монтаж на инжекционна помпа за ПУ-системи;
 • Инжектиране на ПУ-система във водонаситени пукнатини и каверни.