Укрепване на изкопи и откоси

Берлински стени

Описание

Берлинските стени представляват системи от пилоти (вертикални греди), комбинирани с обшивка (най-често дървени летви). Изпълняват се по следната последователност:

 • Изпълнение на пилоти през равни интервали (обикновено 1м.);
 • Изкопни дейности през малки интервали и монтаж на обшивката;
 • При нужда – обратна засипка и уплътняване на почвата зад обшивката.

Предимства

 • Икономически целесъобразни. Берлинските стени са едно от най-евтините решения, в сравнение с другите укрепителни системи;
 • Бързи за изпълнение;
 • Гъвкавост при изпълнението – възможно е осъществяване на промени по време на строителството;
 • Технологията на изпълнение не е комплексна;
 • Възможност за изпълнение с пръскан стоманобетон (вместо дървена обшивка);
 • Възможност за комбинация с анкери.

Недостатъци

 • Обикновено се прилагат като временни съоръжения;
 • Не могат да се използват при високи нива на подпочвени води, без да се приложи допълнително отводняване на строителната площадка;
 • Ниска коравина на конструкцията, сравнено с други укрепителни системи;

Берлински стени soldier piles
Берлински стени sheet piles
Берлински стени sheet piles
Берлински стени soldier piles
Берлински стени soldier piles
Берлински стени soldier piles