Изграждане на сондажно-изливни пилоти за дълбоко фундиране и укрепване    

Съвременни методи за укрепване на строителни изкопи и откоси.    

Укрепване тип „Берлинска стена“    

Шпунтово укрепване    

Сондажни дейности    

Укрепване на свлачища    

Укрепителни, заздравителни, изолационни и ремонтни дейности в минната индустрия.    

Укрепителни и ремонтни дейности в сферата на тунелното строителство.    

За нашата компания

ПОЛИМЕРИНЖЕКТ ЕООД е частно строително дружество, което работи основно в сектора на специалното, хидротехническото, тунелното строителство и минната индустрия. Фирмата използва технологии с анкерни системи, пилотни конструкции, шпунтови стени, циментови и полимерни състави. Специализирани сме в извършване на укрепителни мероприятия на база анкерни системи в комбинация с пръскани бетони, изпълнение на микропилоти, берлински и шпунтови стени.

Ние особено много държим на стриктното спазване на поетите ангажименти, а целта ни е, чрез изключителен професионализъм в областта, в която работим, дисциплина и организираност на персонала, своевременно да отговорим на предизвикателствата на новото време.

Дружеството е с амбиции да продължи новаторския си стил в един тежък и отговорен дял от специалното строителство – укрепителни и инжекционни мероприятия на строителни конструкции.

Актуални проекти

Разширение на метрото в София, трета метролиния

Описание: СМР по конструкции на вентилационна и водоотливна станция в участъка МС14-МС12

Период: 09÷11.

Възложител: Гражданско дружество „ДВУ”

Рехабилитация на виадукти и мостове по АМ Хемус

Описание: Почистване и торкретиране на ригели, колкони, конзоли и пътни плочи

Период: 07÷11.

Възложител: ОРС Инфраструктура

Укрепване на строителен изкоп в кв. Изток

Описание: Изпълнение на набивни пилоти IPE300, IPE450, анкери R38 и стоманоторкрет

Период: 09÷10.

Възложител: Диана Стил, ЕС ВИ ЕС инвестмънт

Укрепване на строителен изкоп в кв. Манастирски ливади

Описание: Изпълнение на набивни пилоти IPE330, анкери R38 и стоманоторкрет

Период: 10÷11.

Възложител: “БАРТЕР“ ЕООД

Укрепване на действащ коловоз при изграждане на пешеходен подлез

Изпълнение на „Берлинска стена“ при пешеходен подлез при гара „Искър“ и гара „Подуяне“

Период: 09÷11.

Възложител: Главболгарстрой АД

Реконструкция и модернизация на инсталация за производство на плочи от дървесни частици в гр. Велико Търново

Описание: Изпълнение на „секантни сондажно-изливни пилоти ф620х6,0 м

Период: 10.

Възложител: Стима ООД